Usługi
Koszyk
Artykuły 0
Produktów za sumę 0,00 PLN
Pokaż koszyk

Zobowiązania gwarancyjne dotyczące dostaw towarów i usług

W przypadku wystąpienia wady klientowi przysługują prawa wynikające z przepisów Rzeczypospolitej Polskiej i polityki gwarancyjnej STS Sp. z o.o.
Usunięcie wady w przypadku podstawy gwarancyjnej jest dla klienta bezpłatne.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

POLITYKA GWARANCYJNA STS SP. Z O.O.

1. Dostawca
STS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-120 ul. Modlińska 209 (zwany dalej Dostawcą) udziela gwarancji na wykonane naprawy oraz wymienione w procesie naprawy części zamienne zgodnie z niniejszą polityką
2. Zasięg geograficzny
Niniejsza gwarancja obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zakres i warunki użytkowania
Gwarancja obejmuje wyłącznie naprawione części, które zostały zakupione przez nabywcę od dostawcy i które zostały zamontowane w pojeździe w celu normalnego użytkowania na drodze. Gwarancja nie dotyczy pojazdów eksploatowanych na torze wyścigowym lub poddanych modyfikacjom technicznym odbiegającym od standardowego wyposażenia, a także pojazdów użytkowych.
Dostawca gwarantuje, że części naprawione przez klienta są wolne od wad produkcyjnych. Standardem jest normalny stan urządzenia dla porównywalnych produktów.
W przypadku roszczenia gwarancyjnego, sprzedawca według własnego uznania i na własny koszt usunie wszelkie wady poprzez naprawę lub dostarczenie nowych lub naprawionych części. Jeśli nie jest to możliwe, sprzedawca zwróci cenę zakupu
Wymienione części stają się własnością dostawcy.
4. Okres gwarancji
Klienci korzystający z odnowionych części zakupionych od dostawcy do taksówek otrzymają gwarancję na sześć miesięcy (lub do 200 000 km przebiegu) od momentu zwrotu odnowionej części do klienta.
We wszystkich innych przypadkach okres gwarancji wynosi dwa (1) lat od daty przekazania Klientowi odnowionej części zakupionej od Dostawcy.
5. Specjalnie wymagania dotyczące gwarancji na pompy wspomagania hydraulicznego kierownicy i przekładnie kierownicze ze wspomaganiem hydraulicznym oraz elektrycznym:
W związku z zakupem pomp wspomagania hydraulicznego kierownicy i układów kierowniczych sprzedawca poinformował nabywcę o wymaganiach, które muszą być spełnione przy montażu zakupionych pomp wspomagania i układów kierowniczych. Przestrzeganie tej instrukcji i potwierdzenie tego jest warunkiem uzyskania gwarancji. W szczególności należy przestrzegać następujących zasad:

Do przekładni kierowniczej ze wspomaganiem hydraulicznym:

a. Montaż przekładni kierowniczej ze wspomaganiem hydraulicznym.
Aby mieć prawo do skorzystania z gwarancji przekładni kierowniczych zakupionej u producenta, podczas ich montowania powinni zostać spełnione następujące wymagania:

 • Montaż musi być zgodny z instrukcją producenta pojazdu
 • Przekładnia kierownicza musi być wymieniona jednocześnie z pompą wspomagania hydraulicznego, jeśli: pojazd przejechał więcej niż 110 000 km, płyn hydrauliczny wyciekł poniżej poziomu minimalnego, pompa pracowała z niekompletnym systemem, w systemie znajdują się produkty zużycia (wióry)
 • Upewnić się, że przekładnia kierownicza została zamontowana bez nadmiernego naprężenia. Podczas montażu może dojść do naprężeń między drążkami kierowniczymi, uchwytami montażowymi i przegubem uniwersalnym, co może spowodować później niestabilną pracę układu kierowniczego.
 • Podczas montażu układu kierowniczego należy wymienić uszczelki na przewodach zasilających i powrotnych z i do układu kierowniczego
 • Przy montażu nowego układu kierowniczego należy zamontować nowe końcówki drążków, jeśli nie były one wymieniane w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
 • W przypadku zakupu układu kierowniczego bez drążków kierowniczych lub samodzielnej wymiany drążków należy zwrócić uwagę na to, że przekładnia może być zaciśnięta tylko w niektórych punktach mocowania za pomocą szczęk ochronnych. Należy pracować tylko z zalecanym momentem obrotowym, ponieważ w przeciwnym razie mogą wystąpić ślady podparcia, co może prowadzić do zakłóceń w funkcjonowaniu lub wycieku oleju.
 • Otwarcie uchwytu kołnierza jest równoznaczne z otwarciem układu kierowniczego. Otwarcie układu kierowniczego powoduje natychmiastowe unieważnienie gwarancji.
 • Po montażu należy bezwzględnie skorygować pochylenie kół.
 • Przy montażu osłon przeciwpyłowych należy bezwzględnie stosować zalecane przez producenta kołnierze olejowe. Muszą być one zainstalowane zgodnie z instrukcją producenta, aby zapobiec przedostawaniu się wody do środka układu kierowniczego. Obecność rdzy wewnątrz układu powoduje unieważnienie gwarancji.

b. Płukanie układu kierowniczego.
Po usunięciu starej przekładni kierowniczej należy przepłukać cały układ hydrauliczny co najmniej 2 litrami oleju hydraulicznego dopuszczonego przez producenta. Płukanie musi obejmować również zbiornik wyrównawczy. W niektórych przypadkach konieczna jest wymiana zbiornika lub jego całkowity demontaż i mycie w specjalistycznych zakładach w celu pozbycia się wszelkich zabrudzeń i zanieczyszczeń. Jeśli nie zostanie to zrobione, zanieczyszczenia dostaną się do systemu i spowodują przedwczesną awarię. Węże zasilające i powrotne muszą być przepłukane równie dokładnie jak reszta instalacji.
c. Uzupełnienie oleju i odpowietrzenie układu
Po zamontowaniu układu kierowniczego i jego przepłukaniu należy napełnić układ olejem hydraulicznym dopuszczonym przez producenta pojazdu. Należy przestrzegać zaleceń producenta, ponieważ stosowanie oleju niezatwierdzonego przez producenta może spowodować nieprawidłowe działanie.
d. Po napełnieniu zbiornika wyrównawczego należy przepompować układ zgodnie z instrukcją producenta. Upewnij się, że płyn nie spada poniżej poziomu i że pompa nigdy nie pracuje na sucho lub nie zasysa powietrza.

Do pomp ze wspomaganiem hydraulicznym i elektrycznym
a. Montaż musi być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
b. Przepłukanie układu kierowniczego.
Układ należy przepłukać co najmniej 2 litrami zatwierdzonego przez producenta oleju hydraulicznego. Płukanie musi obejmować również zbiornik wyrównawczy. W niektórych przypadkach konieczna jest wymiana zbiornika lub jego demontaż oraz mycie w specjalistycznych zakładach w celu pozbycia się wszelkich zanieczyszczeń. Jeśli nie zostanie to zrobione, zanieczyszczenia dostaną się do układu i spowodują w nim utratę oleju w układzie. Węże zasilające i powrotne należy przepłukać równie dokładnie jak resztę systemu i założyć nowe uszczelki.
c. Uzupełnienie oleju i odpowietrzenie układu
Po zamontowaniu pompy wspomagania układu kierowniczego oraz jego przepłukaniu należy napełnić układ olejem hydraulicznym dopuszczonym przez producenta pojazdu. Należy przestrzegać zaleceń producenta, ponieważ stosowanie oleju niezatwierdzonego przez producenta może spowodować nieprawidłowe działanie.
d. Po napełnieniu zbiornika wyrównawczego należy przepompować układ zgodnie z instrukcją producenta. Należy uważać, aby nie zabrakło płynu i aby pompa nie pracowała na sucho lub nie zasysała powietrza.

Dla przekładnie kierowniczych ze wspomaganiem elektrycznym
a. Montaż przekładni kierowniczej z ze wspomaganiem elektrycznym.
Aby mieć prawo do skorzystania z gwarancji przekładni kierowniczych zakupionej u producenta, podczas ich montowania powinni zostać spełnione następujące wymagania:
Montaż musi być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu. Podczas montażu układu kierowniczego surowo zabrania się przykładania siły do szpuli układu i nie wolno używać narzędzi udarowych. Wszelkie deformacje plastikowych osłon, obudowy napędu elektrycznego lub innych elementów przekładni kierowniczej powodują utratę gwarancji.
Przed zamontowaniem złączy należy je oczyścić i sprawdzić napięcie.
Podczas montażu łączników do przekładni kierowniczej należy sprawdzić, czy uszczelki są na miejscu i w dobrym stanie. Wszystkie złączki muszą być wypełnione silikonem, aby zapobiec przedostawaniu się do nich wilgoci. Jeśli złączki zawierają korozję, gwarancja jest nieważna.
b. Jeśli klient zakupi zespół kierowniczy bez drążków kierowniczych lub sam wymieni drążki, należy zwrócić uwagę na to, że przekładni można zacisnąć tylko w wyznaczonych punktach mocowania za pomocą szczęk ochronnych. Należy pracować tylko z zalecanym momentem obrotowym, ponieważ w przeciwnym razie mogą wystąpić ślady podparcia, co może prowadzić do zakłóceń w funkcjonowaniu lub wycieku oleju.
c. Otwarcie mocowania kołnierza jest równoznaczne z otwarciem układu kierowniczego. Otwarcie układu kierowniczego powoduje natychmiastową utratę gwarancji.
d. Dostosowanie układu kierowniczego
Przy adaptacji układu kierowniczego należy stosować wyłącznie oryginalne oprogramowanie. Zmiana ustawień programowych sterownika przekładni kierowniczej jest surowo zabroniona. Krok ten spowoduje unieważnienie gwarancji.
e. Numer VIN może być nadany przekładni kierowniczej tylko w autoryzowanym serwisie producenta, z dokumentami potwierdzającymi. Niektórych układów kierowniczych nie można powiązać z numerem VIN. Z tego powodu nie podlegają one gwarancji. Wszystkie czynności wiążące należy wykonywać wyłącznie na zewnętrznym zasilaniu akumulatorowym. W przeciwnym razie dojdzie do awarii sterownika przekładni kierowniczej i unieważnienia gwarancji.
f. Wszystkie usterki muszą zostać usunięte po instalacji
g. Nie wybieraj urządzenia samodzielnie, skonsultuj się z naszymi specjalistami.


6. Procedura ubiegania się o gwarancję
a. W przypadku roszczeń gwarancyjnych kupujący musi dostarczyć sprzedawcy numer faktury zakupu oraz dowód montażu urządzenia w specjalistycznym warsztacie. Można to zrobić na trzy sposoby. Poprzez wysłanie maila na adres [email protected], pocztą na adres ul. Modlińska 209, Warszawa 03-120, lub poprzez osobiste okazanie w.w. dokumentów sprzedawcy w sklepie.
b. Po otrzymaniu zgłoszenia gwarancyjnego kupującego, sprzedawca przekazuje klientowi formularz (dalej: formularz zgłoszenia gwarancyjnego), który klient musi wypełnić i odesłać do sprzedawcy, dołączając wymagane dokumenty z formularza, jeśli nie zostały one złożone wcześniej.
c. Po otrzymaniu przez sprzedawcę wypełnionego formularza i podaniu wszystkich niezbędnych informacji oraz wskazaniu możliwości spełnienia warunków gwarancji, sprzedawca przesyła klientowi potwierdzenie zwrotu towaru przez firmę DPD, w celu dostarczenia towaru z powrotem do sprzedawcy z przedpłatą rzeczywistych kosztów XX euro.
d. W miarę możliwości, w celu uniknięcia przestoju pojazdu, sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć kupującemu towar zastępczy, pod warunkiem wpłacenia przez kupującego kaucji w postaci wartości towaru oraz kosztów opakowania i dostarczenia do kupującego (w przypadku dostarczenia towaru przez firmę kurierską). Jeśli klient potrzebuje tej usługi, sprzedawca wysyła towar zastępczy do kupującego niezwłocznie, po dokonaniu płatności. Jednocześnie uważa się, że w przypadku dostarczenia towaru zastępczego klient wyraża zgodę na działania Sprzedającego przewidziane w pkt 6.g.
e. Klient ponownie wysyła naprawioną część do sprzedawcy z roszczeniem gwarancyjnym, załączając zgłoszenie gwarancyjne, w celu prawidłowej i szybkiej dystrybucji urządzeń przychodzących od klientów.
f. Naprawiona część przesłana przez klienta zostanie sprawdzona pod kątem wad produkcyjnych. Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania kupującemu raportu z testu w ciągu 4 tygodni od daty przybycia do magazynu.
g. W przypadku braku podstawy gwarancyjnej:
Jeśli raport z testu wykaże, że warunki roszczenia z tytułu gwarancji nie są spełnione (dalej: "negatywny raport z testu"), sprzedawca poinformuje o tym kupującego i prześle negatywny raport z testu.
Jeśli sprzedawca wyśle towar zastępczy (patrz 7c), cena towaru, dostawy i opakowania nie zostanie zwrócona kupującemu i pozostanie u sprzedawcy. Sprzedawca zwróci kupującemu urządzenie, którego dotyczy zgłoszenie gwarancyjne, w stanie, w jakim zostało ono otrzymane przez sprzedawcę w celu przeprowadzenia testów, jeżeli kupujący tego zażąda. Jeśli kupujący nie zażąda zwrotu urządzenia w ciągu 1 tygodnia od otrzymania "raportu z testu", urządzenie zostanie zezłomowane. Zwrot urządzenia następuje na adres wskazany w zgłoszeniu gwarancyjnym.
Klient może zlecić sprzedawcy naprawę urządzenia, w takim przypadku naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, po dokonaniu pełnej zapłaty za usługę.
Jeśli klient odmówi naprawy i zażąda zwrotu urządzenia, zostanie ono odesłane na koszt klienta.
h. W przypadku potwierdzenia podstawy gwarancyjnej:
W przypadku potwierdzenia podstawy gwarancyjnej sprzedawca, według swojego uznania, wybiera:

 • Wymienić towar (dalej opcja 1)
 • Zlecić naprawę części sprzedawcy (dalej opcja 2)
 • Jeśli ani pierwsza, ani druga opcja nie może być spełniona, zwrot ceny zakupionej części (dalej opcja 3)

Opcja 1. Wysłanie towaru zastępczego
Jeśli reklamacja gwarancyjna zostanie rozpatrzona pozytywnie, sprzedawca oferuje dostarczenie towaru zastępczego do kupującego, jeśli taki jest dostępny. W takim przypadku sprzedający zapłaci za dostawę.
Jeśli towar zastępczy został już dostarczony do kupującego (patrz 6d), sprzedawca niezwłocznie zwróci płatności dokonane przez kupującego (wysyłka, koszty produktu, opakowanie), gdy tylko kupujący poda dane bankowe do zapłaty.
Część wysłana w ramach gwarancji staje się własnością sprzedawcy.

Opcja 2. Naprawa naprawionego elementu w ramach gwarancji
W przypadku braku możliwości wysłania towaru zastępczego, sprzedawca dokonuje naprawy części, o ile jest to możliwe. Sprzedawca zwróci koszty przesyłki, po otrzymaniu danych bankowych.
Koszty naprawy, pakowania i wysyłki pokrywa sprzedający.

Opcja 3. Zwrot ceny zakupu
Jeśli ani towar zastępczy, ani naprawa (części regenerowanej przesłanej przez kupującego) nie jest możliwa, a istnieje roszczenie gwarancyjne, sprzedawca zwróci kupującemu cenę zakupu zapłaconą za urządzenie oraz koszty wysyłki poniesione przez kupującego zgodnie z zatwierdzonymi roszczeniami gwarancyjnymi.
Zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie po przekazaniu do sprzedawcy danych bankowych kupującego.
Część wysłana w ramach gwarancji staje się własnością sprzedawcy.
7. Niniejsza gwarancja nie dotyczy innych roszczeń klienta, w tym:

 • Odszkodowanie za demontaż i montaż
 • Przestój pojazdu
 • Prosty mechanizm podnoszący
 • Płyny techniczne i akcesoria
 • Inne roszczenia